Yaratıcı Tasarım Fikirleri Nasıl Ortaya Çıkar?

Tasarım

Yaratıcı Tasarım Fikirleri Nasıl Ortaya Çıkar?

Yaratıcılık Kendiliğinden Ortaya Çıkmaz

En ilham verici ve yenilikçi ekiplerin ve bireysel tasarımcıların, ileriye dönük düşünme, hızlandırma ve verimlilik sağlayan bir kültürün parçası olmaları gerekir. Sonuç üreten yaratıcı, analitik ve işbirlikçi yaklaşımların bir birleşimidir.

Genellikle modaya uygun bir terimle başlar – tasarım düşüncesi. Burada, tasarım düşüncesinin tasarımcılar için nasıl bir dünya olasılığı (ve yaratıcılığı) açabileceğine bakacağız.

TASARIM düşüncesi

Tasarım odaklı düşünme, tasarımcılara ve geliştiricilere havale edilmez. Yinelemeli bir süreçle insan merkezli çözümler geliştirmeye yönelik işbirliğine dayalı, disiplinler arası bir yaklaşımdır.

Bunu bir süreç, zihniyet, araç seti veya iş yapma şekli olarak düşünebilirsiniz.

Modaya uygun bir kelime olarak tasarım düşüncesi gelişmeye ve trend olmaya devam ediyor. Birçok disiplinde ve tüm iş seviyelerinde buna dair referanslar bulacaksınız. Ve iyi bir sebepten dolayı. Ekipler tasarım odaklı düşündüklerinde, problem çözme ve yenilik için değerli bir araç ortaya çıkabilir.

Etkileşim Tasarımı Vakfı bunu şöyle tanımlıyor: “Tasarım Düşüncesi, problemlerin çözümüne çözüme dayalı bir yaklaşım sağlayan bir tasarım metodolojisidir. İlgili insan ihtiyaçlarını anlayarak, sorunu insan merkezli yollarla yeniden çerçeveleyerek, beyin fırtınası oturumlarında birçok fikir oluşturarak ve uygulamalı bir yaklaşım benimseyerek, tam olarak tanımlanmamış veya bilinmeyen karmaşık sorunların üstesinden gelmek için son derece yararlıdır. prototipleme ve test etmede.”

En basit şekliyle ve açıklamasıyla tasarım odaklı düşünme, karmaşık problemler hakkında düşünmek için kullanılan beş parçalı bir süreçtir. Aşamalar:

Empati yapın: Bir sorunu çözmek için onu anlamalısınız. Empati, insan deneyiminin çok önemli bir unsurudur ve acıyı hissetmenize veya kullanıcıya sunulan bir soruna meydan okumanıza yardımcı olabilir. Daha derin bir anlayış, daha etkili bir çözüme yol açabilir.

Tanımlayın ve görselleştirin: Sorunu gösteren bir sorun ifadesi oluşturun. Olması gerekenin bir resmini oluşturmaya yardımcı olun. Ürün geliştirme açısından, tanımlama aşaması, özellikler, işlevsellik ve kullanılabilirlik için fikirlerin bir araya gelmeye başlayabileceği aşamadır.

Fikir üretin ve işbirliği yapın: Yaratıcılığın ağır basması, fikir oluşturma aşamasında gelir. Bu, ekibinizin fikir geliştirmek için en çok zaman harcadığı yer olabilir. Konuşmaların devam etmesini ve fikirlerin akmasını sağlamak için “kötü fikir yok felsefesi” ile fikir yürütün. Fikir oluşturma aşaması, ilgili herkesin konuşması ve katılması için güvenli ve açık olmalıdır. Mümkün olduğu kadar çok fikir toplamak, genellikle eldeki soruna etkili bir çözüm bulmanın anahtarı olabilir.

Prototip: Taslağını çiz. Çözümler neye benziyor? Nasıl çalışırlar? Çözümler nasıl uygulanır? Doğru kullanıcı deneyimini yaratıyorlar mı?

Test edin: Deneyin ve başarısızlığı daha fazla yenilik yapmak için bir fırsat olarak kabul etmeye istekli olun.

 

Bu süreç ve inovasyon hakkında en ilginç olan şey, sürecin her zaman adım adım düz bir çizgide ilerlememesidir. Ekibiniz prototip oluşturma aşamasına kadar gidebilir, yedekleyebilir ve tekrar fikir yürütebilir veya test aşaması sizi geri dönüp sorunu yeniden tanımlamaya zorlayabilir.

Tasarım odaklı düşünme, ekiplere, problem çözme aşamalarını doğrusal olmayan bir şekilde, eldeki probleme en çok uyan adımları ve araçları kullanarak süreç boyunca çalışma özgürlüğü verir.

Tasarım Düşüncesi Büyümeyi Kolaylaştırabilir

"Tasarım bir duygudan daha fazlasıdır: büyüme ve uzun vadeli performans için CEO düzeyinde bir önceliktir."

Bu yaklaşım çalışır çünkü problem çözme için fikir üretmeye odaklanan bir metodoloji yaratırsınız.

Design Thinking, Yenilikçi ve Yaratıcı Bir Kültür Yaratır

İnovasyon tesadüfen olmaz. Bir ekibe “git tasarım düşün ve yenilik yap” diyemezsiniz.

Yönetim, ekiplerin işbirliği yapmak, fikir yürütmek ve yenilik yapmak için kendilerini güvende hissettikleri bir kültür yaratmalıdır. Takımın büyüklüğüne ve siz bir kültür değişikliğini uygulamaya çalışırken nasıl etkileşime geçtiklerine bağlı olarak nasıl göründüğü farklı olabilir.

Değerlendirme ve Keşif

İnovasyon kültürü, kuruluşunuzun bugün nerede olduğunu bilmekle başlar. Ekiplerin yenilik için bir yeteneği, isteği ve fırsatı var mı? (Aynı sorular ve cevaplar serbest çalışanlar için de geçerlidir: Tasarımda yenilik için iştahınız var mı?)

Bir inovasyon kültürü oluşturmaya yönelik ilk adımları atmak için üçünün de var olması gerekir. Ve yalan söylemeyeceğiz, bazı insanlar ve çalışanlar için rahatsız edici olabilir. Bir kültür değerlendirmesinin parçası, bu misyonu daha da şekillendirmeye yardımcı olmak için gelecekteki işe alımların nasıl göründüğünü keşfetmek olabilir.

İnovasyon Çerçeveleri

İnovasyon her organizasyonda biraz farklı görünebilir.

  • Fikirler oluşturmak ve olası sonuçlara oy vermek için beyin fırtınasını kullandığınız keşif atölyeleri.
  • İşbirlikçi hızlı fikir üretmeyi içeren fikir sıkışmaları
  • Oturum, katılımcıları yaratıcı düşünmeye teşvik ederken bir konuyu ele alan çeşitli çözümler geliştirmeyi amaçladı.
  • Vizyon ve yön belirleyen eyleme geçirilebilir gelecek atölyeleri.
  • Tasarım sprintleri (hızlı, zamanlanmış yineleme veya tasarım beyin fırtınası dönemleri), konsept aşamasına kadar bir fikrin oluşturulmasına yardımcı olur.
  • İş akışlarını haritalayan ve dijital dönüşüm projelerinde şirketlere yardımcı olabilecek Çözümleme.
  • Bu nedenle tasarım düşüncesinin temel ilkeleri değerlidir çünkü özel ihtiyaçlarınıza uyum sağlayabilirsiniz.
  • Sorun olarak bir inovasyon kültürü yaratmayı düşünün. Zorluğunuz nedir? Bunu tanımlayın ve oradan bu zorluğu anlamaya ve kırmaya doğru ilerleyin. Çözümü görselleştirin.
  • Bir çözüm yaratmanın potansiyel yollarını düşünmek için ekibin diğer üyeleriyle birlikte çalışın. Bir kültür kayması oluşturmaya nasıl başlarsınız? Toplantı düzenlemenin yeni bir yolu mu? Tasarım sprintlerini problem çözme sürecine dahil etmek mi? Daha fazla iletişim, fikir ve işbirliğini nasıl teşvik edersiniz?
  • Taslağınızı çizin ve ardından tasarım fikirlerinizi test edin.

 

Tasarım Düşüncesi Kültür, Strateji ve Yapı Kazanır.

Riskin olası çözüm sürecinin bir parçası olduğu bir yerde son derece üretken ve yenilikçi bir ekip çalışır. İşe yaraması için hassas bir kültür, strateji ve yapı dengesi gerekir.

Kuruluşlar başarısızlığı kabul etmelidir, ancak yetersizliğe tolerans gösteremezler.

Deneme olumlu olsa da, iş hedeflerinin yol boyunca kaybolmaması için kontrol edilmeli ve disipline edilmelidir.

Örgüt kültürü, fikirleri dürüstlük ve dürüstlük dengesiyle ifade etmek için güvenli bir yer sağlamalıdır. Her fikir bir sorunun çözümü olmayacak ve bunu söylemek kabul edilebilir olmalıdır.

İşbirliği fikrin özünde olsa da, bireyler yine de kendi işlerinden sorumlu olmalıdır.

Liderlik güçlü olmalı, ancak çalışanları fikir ve yaratma sürecinden geri tutacak kadar ağır olmamalıdır. Ekipler ve bireyler, mikro yönetilmeden kararlar almak için özerkliğe ve yetkiye ihtiyaç duyar. Liderler, başarı için net hedefler ve kriterler belirlemelidir.

Sonuç

Tüm bunlar kulağa üst düzey bir teori gibi gelse de, tasarımcılar için pek çok pratik uygulaması var. Tasarım odaklı düşünmenin yaptığı, size fikirleri özgürce keşfetme özgürlüğü vermektir.

Tasarım odaklı düşünme, size başarılı olma – veya başarısız olma – ve tekrar deneme şansı verir. Hiçbir web sitesi veya uygulama projesinin henüz bitmediği fikrini bir araya getirir. Gelişmeye devam edebilir.

Tasarım düşüncesi ilkelerini kullanmak veya keşfetmeye çalışmak, tasarım projelerinde daha yaratıcı, yenilikçi ve yıkıcı olmanıza yardımcı olacaktır. Ve bunların projeleri gerçekten öne çıkarabilecek şeyler olduğunu biliyoruz.